Nieuws

Combustible Dust Incident Report Y2020

2020 Brondbarestoffen incident gegevens,

Van alle geregistreerde dodelijke slachtoffers, is 70% toe te wijzen aan stofexplosies.
Van alle geregistreerde verwondingen, is 73% overoorzaakt ​​door explosies en 27% door brand.

Voor een volledig overzicht, kunt u het rapport bij bestanden downloaden

https://www.anpak.eu/nl/diensten/documenten