Diensten

Process Safety

Zoekt u capaciteit of kennis om controle te krijgen of houden over uw proces technische installatie?

Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan die resulteren in brand, explosie en/of vrijkomen van chemicaliën en/of stoom met potentie voor slachtoffers, grote financiële schade, imagoschade, of langere productiestilstand....
Dan zoekt u geen hulp vanuit ARBO maar vanuit Proces Veiligheid perspectief.

Wij helpen u graag verder om uw complexe proces installaties veilig te beheersen.
Dit bij het ontwerp, bouw tot volledig operationeel.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

 • VGM Project Plan / VGM Project Support

  In het VGM-projectplan zijn de basis-spelregels opgenomen om het project op een verantwoorde wijze veilig en gezond uit te voeren.

  lees meer
 • Risico Identificatie Technieken

  HAZOP / LOPA / RIE.
  Bij het ontwerpen van een beveiliging is er een belangrijke vraag: "Hoe betrouwbaar dient de beveiliging te zijn?

  lees meer
 • Explosieveiligheid - ATEX -

  Heeft u in uw proces te maken met brandbare producten? Gassen, Vloeistoffen of Materialen of een combinatie hiervan? Dan heeft u te maken met wettelijke verplichtingen!

  De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.

  lees meer