Diensten

VGM Project Plan / VGM Project Support

VGM Project Plan / VGM Project Support.

Voor grote projecten en/of bouwwerken is het volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (Artikel 2.28) verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen. Hiervan is sprake als:

  • Een project langer duurt dan 30 dagen, en meer dan 20 medewerkers heeft (incl. onderaannemers);
  • Het project een doorlooptijd gaat hebben van meer dan 500 mandagen;
  • De aanneemsom meer dan € 350.000,00 bedraagt;
  • Er sprake is van verhoogd risico;
  • Geëist is door de opdrachtgever.

In het VGM-projectplan zijn de basis spelregels opgenomen om het project op een
verantwoorde wijze veilig en gezond uit te voeren. Het plan bestaat uit gegevens van het
project, een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de te verwachten
arbeidsgerelateerde risico’s met de beheersmaatregelen, de overlegstructuur alsmede taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse partijen / functies.

Het VGM-projectplan is een dynamisch document. Als tijdens de uitvoering van het project
wijzigingen plaatsvinden, dan wel door nieuwe inzichten werkwijzen worden gewijzigd, wordt
daar waar noodzakelijk het VGM-projectplan geactualiseerd.

Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen en/of implementeren van een VGM plan.
Om veilig werken succesvol te implementeren is het hoofdzaak dat het plan bij u en uw werkzaamheden past, dus custom made. Verder moet het beleid begrijpelijk en duidelijk zijn, zodat uw medewerkers, als ook uw (onder)aannemers, in de uitvoeringsfase een eenduidige en veilige werkwijze nastreven.

VGM plannen zijn custom made en projectspecifiek. Vandaar dat dit in nauwoverleg met de klant moet worden opgezet. Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden hoe wij u kunnen ondersteunen in een veilig en succesvol project.