Diensten

Risico Identificatie Technieken

Risico Identificatie Technieken HAZOP / LOPA / RIE

Risico Identificatie

De risicobenadering volgens de NEN –EN IEC 61508/61511 norm is een belangrijke doorbraak bij het beveiligen van procesinstallaties. Uw installatie is dus ‘fit for purpose’.
Mede doordat de SIL/LOPA benadering relatief nieuw is, zijn er de nodige problemen bij de juiste implementatie. Daarmee loopt men het gevaar dat de installatie niet juist beveiligd is. Hiermee bent u mogelijk onbewust onbekwaam, dit met alle gevolgen van dien.

De ARBO wet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor veilige machines. In Nederland is de Machinerichtlijn opgesteld (opgenomen in het Warenwetbesluit machines) waarin is vastgelegd hoe een arbeidsmiddel moet worden beveiligd. Een belangrijke verplichting is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Methoden als HAZOP / SIL / LOPA zijn hierbij slechts een middel, veiligheid blijft het doel!

Stappenplan Proces Veiligheid Principe:

  1. GEVAAR IDENTIFICATIE: (Zijn er Gevaren / Ongewenste situaties?)
  2. RISICOBEPALING (bv HAZOP/ LOPA / RIE) 
  3. RISICO REDUCTIE (bv SIL beveiligingen) (Vergeet niet REST-RISICO’s te communiceren!)
  4. BEVEILIGING IMPLEMENTATIE & VERIFICATIE
  5. PERIODIEKE BORGING / VALIDATIE

Wij helpen u graag verder om de Proces Veiligheid van uw installatie vorm te geven.