Diensten

myDustExplosionResearch.com

LINK Partner

Over myDustExplosionResearch.com
Het doel van deze website is om een ​​community op te bouwen rond preventie, bescherming en onderzoek van stofexplosies. Het doel is om de stofexplosiegemeenschap bijeen te brengen, de bekendheid van brandbare stoffen te vergroten, en educatief materiaal te bieden aan verwerkende industrieën, regelgevers, apparatenbouwers, serviceproviders en onderzoekers.

http://www.mydustexplosionresearch.com/

Deze database is ontstaan vanuit een round-up. Het doel van deze round-up is om een ​​globaal beeld te krijgen van de belangrijkste problemen die spelen in de industrie.

Achterliggende gedachte is dat iedereen de mogelijkheid heeft contact te leggen met experts in hun vakgebied en bij te dragen aan de discussie over waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

De twee enquêtevragen werden verstuurd naar 55 personen uit het bedrijfsleven en academische wereld, wat resulteerde in 30 antwoorden uit 12 landen. 
Deze verzameling geeft een brede dwarsdoorsnede van de problemen waarmee we worden geconfronteerd en zal hopelijk leiden tot verbetering in ons vermogen om de wereldwijde impact van brandbare stofgevaren te verminderen.

Vraag # 1: Wat is het grootste probleem voor industrieën die ontvlambaar stof verwerken?
Vraag # 2: Wat is het #1 probleem bij onderzoek naar stofexplosie / vuur?

Uitkomst:
30 deskundigen delen kennis & ervaring over de grootste problemen met betrekking tot de brandbare stof (Link).