[EN] Explosieveiligheid - ATEX -

[EN]

Explosieveiligheid:

Waar zijn de gevaren:
Industriële explosies kunnen optreden tijdens het transporteren, verwerken, vermalen en het opslaan van vele materialen, mits brandbaar. Dit kan gaan over gassen, vloeistoffen of materialen of een combinatie hiervan. Brandbare materialen zijn o.a.: kunststoffen, houtskool, maïs, meel, suiker, melkpoeders en vele andere, zoals ook minder bekend: metaal. Deze poeders kunnen en zullen onder de ‘juiste’ omstandigheden ontploffen.

Wat zijn de gevaren:
De gevolgen van een explosie zijn van kostbaar tot desastreus. Een explosie kan een verwoestend effect hebben op uw productielocatie. Van het ontzetten van een opslagbunker tot het wegvagen van een gehele installatie. Uw proces kan dagen tot maanden stil liggen met alle bijbehorende financiële consequenties. Imagoschade t.g.v. haperende levering of erger als er gewonden of doden te betreuren vallen.

Hoe gebeurt het?
Brand kan ontstaan wanneer mengsels van brandstof en lucht voldoende verdeeld zijn (binnen de ontstekingsgrenzen) en blootgesteld worden aan een ontstekingsbron (brand driehoek). Zo ook bij brandbare poeders; onder de juiste omstandigheden zullen en kunnen deze stofwolken ontbranden middels een felle steekvlam na ontsteking. Echter, als deze brandbare poeders opgesloten zijn, zoals in een silo, drogertoren of b.v. gangen in een gebouw, dan zal zo’n snelle ontbranding een grote drukopbouw tot gevolg hebben (7-9 bar).

Hoe ontwikkelt het zich?
Het gevaar van werken met brandbare stoffen is stoflagen. Stoflagen kunnen gaan smeulen en branden wat een explosie kan veroorzaken (primaire explosie). Stoflagen in een gebouw zijn zéér gevaarlijk, want middels de aanwezige stoflagen kan een brand/explosie zich voort-bewegen via opeenvolgende explosies (secundaire explosies), van de ene naar de andere ruimte. Het gevolg is een kettingreactie, waarbij de opvolgende secundaire stofexplosies meestal veel groter zijn dan de primaire. De secundaire stofexplosies kunnen zo met hoge snelheid door een geheel gebouw razen en het als geheel vernietigen.

Wat zijn oplossingen:
Om op passende wijze brandbare stoffen te kunnen verwerken, moeten we weten waar we mee te maken hebben. De stofexplosie-eigenschappen van het product moeten bekend zijn. Hiervoor zijn materiaaltesten benodigd, uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Als de gevaren bekend zijn, moet men determineren waar de gevaren (kunnen) optreden. Dit middels een ATEX Zonering, bijvoorbeeld volgens de NPR 7910-2. Aansluitend moet een ATEX-RI&E opgesteld worden om passende maatregelen te nemen om de risico’s te kunnen beheersen.

Voldoet uw Installatie aan ATEX?

Of uw installatie aan ATEX voldoet, hangt af van o.a. de genomen maatregelen (beveiliging & beheersing).

  • De installatie dient zodanig beveilig te zijn dat bij een optredende explosie de gevolgen voor de medewerkers geminimaliseerd zijn.
  • Tevens dienen de eventueel ontstekingsvormende apparatuur en de beveiligingen zelf ATEX gecertificeerd te zijn.
  • Tot slot dient de gebruiker de installatie zo te bedienen en te onderhouden dat hierdoor geen explosie wordt veroorzaakt.

Neem vrijblijvend contact op als u hierover vragen heeft:

  • ATEX vraagstukken / beheersing
  • ATEX Inspectie en Onderhoudsstrategie
  • ATEX apparatuur Conformiteitbeoordeling
  • ATEX EVD & RI&E